Django dance wear

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de leveringsvoorwaarden van Django Dancewear.nl.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Django Dancewear.nl, gevestigd te Amstenrade en aldaar ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66326087.

Onderstaande voorwaarden zijn geldig tenzij hierover uitsluitend schriftelijk een anders luidende overeenkomst is afgesloten. Door uw bestelling te plaatsen, verklaart u akkoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden.

Artikel 1. Algemeen

1.1. Op al onze artikelen zijn de levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

1.2. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

1.3. De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de orderbevestiging via e-mail.  Deze orderbevestiging is tevens de factuur.

1.4. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan kleurafwijkingen op basis van verschillen die ontstaan door het gebruik van wat voor communicatiemiddelen dan ook.

Artikel 2. Betaling

2.1. De genoemde prijzen staan vermeld in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

2.2. Na bestelling van een artikel ontvangt de klant een orderbevestiging via e-mail. Deze orderbevestiging is tevens de factuur en bevat derhalve de totale kosten.

2.3. Na ontvangst van de factuur dient de betaling te geschieden binnen 7 dagen. Bij uitblijven van een betaling binnen deze termijn behoudt Django Dancewear.nl zich het recht de reservering ongedaan te maken.

2.4. Betaling geschiedt door vooruitbetaling op een door Django Dancewear.nl aan te geven bankrekeningnummer, of door middel van betaling via credit card.

2.5. Na ontvangst van de betaling zal uw bestelling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, verzonden worden. Django Dancewear.nl behoudt zich het recht voor van deze levertermijn af te wijken in geval van onvoorziene omstandigheden.

Artikel 3. Verzendkosten

3.1. De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

3.2. De verzendkosten bedragen 4.95 euro.

3.3. Het totaal te betalen bedrag inclusief verzendkosten zal duidelijk vermeldt staan op de factuur.

3.4. Leveringen buiten Nederland zullen verzonden worden tegen de totale kosten voor levering in het buitenland.

Artikel 4. Annulering

4.1. Iedere bestelling kan worden geannuleerd, doch uitsluitend binnen een termijn van 7 dagen na datum van de bestelling.

4.2. Wordt de bestelling niet binnen 7 dagen geannuleerd, dan is de koper automatisch betalingsplichtig. Bij het niet in acht nemen van de annuleringstermijn van 7 dagen, is Django Dancewear.nl gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.

4.2. Django Dancewear is gerechtigd een koper te weigeren of een order te beëindigen zonder opgaaf van specifieke redenen.

 Artikel 5. Levering

5.1. Alle artikelen zullen na ontvangst van betaling zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen aangeboden worden aan TNT of GLS-post. Verkoper is niet verantwoordelijk voor vertraging van de verzending die optreedt vanaf het moment dat de zending ter bestelling aangeboden is aan TNT of GLS-Post.

5.2. Mocht een artikel een levertijd hebben langer dan 7 dagen of, om wat voor reden dan ook, niet leverbaar zijn, dan zal Django Dancewear.nl de koper hiervan per e-mail op de hoogte brengen.

5.3. Koper heeft het recht de overeenkomst te beëindigen in het geval dat de levertijd de termijn van 30 dagen overschrijdt of wanneer het artikel niet leverbaar is.

Artikel 6. Retourneren

6.1. Na ontvangst van de artikelen heeft koper het recht de artikelen, mits ongebruikt en in originele verpakking, binnen 7 dagen te retourneren.

6.2. Mocht een artikel niet voldoen aan de verwachting van koper, dan is het mogelijk voor koper het artikel om te ruilen of kan koper het aankoopbedrag minus verzendkosten teruggestort krijgen.

6.4 Django Dancewear.nl bepaalt of een retour gezonden artikel in gebruikte dan wel ongebruikte staat verkeerd en of terugname acceptabel is. Ook wat betreft de staat van de verpakking behoudt Django Dancewear.nl zich het recht voor het artikel niet te accepteren.  

6.4 Koper is zelf verantwoordelijk voor de kosten en het risico van een retourzending.

6.5 Django Dancewear.nl verleent geen garantie op applicaties (kraaltjes, pailletten e.d.), slijtage, ritsen, lak, afgeprijsde artikelen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Django Dancewear.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die na levering ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan derden of aan zaken van derden. Na verzending kan koper geen aanspraak maken op verkoper wat betreft verloren of beschadigde artikelen.

Artikel 8. Privacy

8.1. Aan Django Dancewear.nl verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden door Django Dancewear.nl en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld. Mocht dit toch gebeuren, dan zal dat enkel en alleen zijn indien dit noodzakelijk is voor het verwerken van de betaling of voor het bezorgen van de zending. Creditcard/ bankgegevens van de klant zullen door Django Dancewear.nl in geen enkel bestand opgeslagen worden.

Artikel 9. Copyright

9.1. Niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden.